Nyfynd

 

I Oktober 1997 var vi ute i markerna runt Ekdalas gård.
Ett nyfynd gjordes då upp mot "Lagerholms backar"
(se karta).

Där ligger det en sten, halvt överväxt av rötterna från
en stor ek, med ett tjugotal skålgropar och en ränna.
Även två andra mindre stenar i direkt närhet har skålgropar.