Presentation

Vi är en grupp amatörarkeologer i Östra Sönnarslöv, Skåne, som med hjälp av Folkuniversitetet i Lund har bildat en studiecirkel i arkeologi. Det vi alla i vår grupp har gemensamt är att vi är amatörer som har ett stort intresse för arkeologi. Vi startade 1997 på initiativ av Kerstin Lönn. Det visade sig då att ett flertal personer i Ö. Sönnarslöv var intresserade av att veta mer om bygden och dess fornlämningar.
Kerstin Lönn tog kontakt med Tony Björk, arkeolog vid Regionmuséet (fd Länsmuséet) i Kristianstad, som kunde visa ett stort kartmaterial över Ö. Sönnarslöv där forntidsåkrar, odlingsrösen och gravar var markerade.

I Folkuniversitetets regi hade vi i april 1997 en allmän föreläsning av Tony Björk om ovan nämnda material.
Ett stort antal åhörare kom och fick veta mycket om bygden ur forntids perspektiv, som t ex att området är unikt och ett av de mest fornminnesrika i hela Skåne men att det mesta fortfarande är oregistrerat och oupptäckt. Det bestämdes också på denna föreläsning att Tony Björk skulle hålla en rundvandring ute i markerna där kursdeltagarna skulle få lära sig att skilja på olika typer av fornlämningar och när vi fått den erfarenheten fanns det möjlighet att fortsätta själva. Och på den vägen är det.

Vi träffas nu en gång i månaden och utövar vårt stora intresse.
Vi är ute i markerna runt Ö. Sönnarslöv, har utflykter till andra fornminnen i Skåne, agerar mot skadegörelse och rapporterar de nyfynd vi finner till Regionmuséet i Kristianstad samt mycket annat som har med arkeologi att göra.

Tanken med den här studiecirkeln har varit att ta till vara och sprida kunskap om fynden.