Skadegörelse i Ö. Sönnarslöv

 

 OBS! Klicka på de olika bilderna för att få mer information

skadegrav2.jpg (43154 byte)Under våren 1999 var två av våra medlemmar ute i markerna väster om Östra Sönnarslövs by. De upptäckte då att i ett område hade skogsmaskinerna varit framme.
Maskinerna hade hänsynslöst kört över både gravar och hålvägar, och efterlämnat stora djupa spår.

 

skadegrav1.jpg (37529 byte)Efter denna upptäckt, bestämdes det i arkeologigruppen
att det skulle tas kontakt med Tony Björk på Regionmuséet i Kristianstad, för att få råd om vilka åtgärder som skulle tas.
Tony Björk kom den 30:e mars -99 ut till det aktuella området
för att se hur stor skada som uppkommit på fornlämningarna.
På en överkörd grav visade han oss hur benflisor kommit upp
till markytan. Han blev upprörd över skadorna och vill att de skulle anmälas till Länstyrelsen i Kristianstad. Detta gjorde han också tillsammans med Muséet i Kristianstad.

 

 

skadegrav3.jpg (40747 byte)skadevag.jpg (36762 byte)

skadefore.jpg (68212 byte)skadefter.jpg (69772 byte)
Före -------- Efter

Vill du följa pappersarbetet i detta ärende? Klicka här

Det fattades ett beslut att markägaren var skyldig att återställa området, men än idag har inget hänt. Vi väntar med spänning på resultat och hoppas på att kunna redovisa det för er, så snart det är genomfört.

[../../../inne.htm]

 

[../../copyright.htm]