Tabeller

 

Tabell 1.
Skadade fornlämningar inom områden som är avverkade och markberedda.

Antal avverkningsområden Totalt antal fornlämningar Antal skadade fornlämningar Andel skadade fornlämningar i %
Skåne 38 78 58 74
Värmland 16 39 24 61
Västerbotten 28 101 40 40
Summa 82 218 122 56

 

Tabell 2.
Skadade fornlämningar som märkts ut innan arbetena påbörjats och som ligger inom avverkade och markberedda områden.

Antal avverkningsområden Totalt antal fornlämningar Antal skadade fornlämningar Andel skadade fornlämningar i %
Skåne 2 2 0 0
Värmland 5 6 5 83
Västerbotten 12 47 16 34
Summa 19 55 21 38

 

Tabell 3.
Skadade fornlämningar som ligger inom områden där beslut om hänsyn tagits av Länstyrelsen.

Antal avverkningsområden Totalt antal fornlämningar Antal skadade fornlämningar Andel skadade fornlämningar i %
Skåne 8 16 14 88
Värmland 3 15 3 20
Västerbotten 18 68 20 29
Summa 29 99 37 37

 

Tabell 4.
Skadade fornlämningar på privatägd mark inom både områden som är enbart avverkade och inom områden som är avverkade och markberedda.

Antal avverkningsområden Totalt antal fornlämningar Antal skadade fornlämningar Andel skadade fornlämningar i %
Skåne 25 53 40 75
Värmland 24 60 31 52
Västerbotten 17 76 28 37
Summa 66 189 99 52

 

Tabell 5.
Skadade fornlämningar på bolagsägd mark m.m. inom både områden som är enbart avverkade och inom områden som är avverkade och markberedda.

Antal avverkningsområden Totalt antal fornlämningar Antal skadade fornlämningar Andel skadade fornlämningar i %
Skåne 24 37 22 59
Värmland 7 13 10 78
Västerbotten 21 91 26 29
Summa 52 141 58 41

 

Källa: Riksantikvarieämbetet

[../../../inne.htm]

 

[../../copyright.htm]