Östra Sönnarslöv

 

VARFÖR HAMNAR ÖSTRA SÖNNARSLÖV
PÅ ARKEOLOGINS KARTA?

Arkeologerna Stefan Wrang och Tony Björk skriver om Linderödsåsens östsluttning:
"I särklass tätast med fornlämningar är det kring Östra Sönnarslöv, pga att området inte har varit utsatt för några omfattande markexploateringar under den tid som det har bedrivits en arkeologisk uppdragsverksamhet i landet, är området i stort sett än så länge relativt outforskat".